Sihtasutus Koppert Foundation

Sihtasutus Koppert Foundation

Koppert asutas sihtasutuse Koppert Foundation oma 50. aastapäeval 2017. aastal. Sihtasutuse eesmärk on aidata leida püsivaid aiandus- ja põllumajanduslahendusi, parandada tervist ning hõlbustada toidu ja toiduainete kättesaadavust neile, kes seda kõige rohkem vajavad.

Tegevusvaldkond

Koppert Foundation keskendub kolmele valdkonnale:

  • väiketalunike projektide toetamine;
  • koolitamine, kuidas meie suurepärase loodusega koostööd tehes integreeritud põllukultuure majandada;
  • kohalike Kopperti töötajate abistamine nende isiklike sotsiaalse vastutuse projektidega.

Taotlemine

Täiendavat teavet leiate inglise ja hollandi keeles aadressil www.koppertfoundation.org. Kas vajate abi selgituste ja/või taotlemisega? Võtke ühendust kohaliku Kopperti esindajaga.

Kas vajate abi?