Kõrvaltoimete andmebaas

Pestitsiidide mõju looduslikele vaenlastele

Pestitsiidid võivad otseselt mõjutada kahjurite looduslikke vaenlasi näiteks neid tappes või põhjustades selle, et need ei arene munadest või nukkudest edasi, kuid pestitsiididel võib olla ka kaudne mõju, näiteks vähenenud viljakus (munemine), probleemid kestumisel või tõrjumine. Kõrvatoimete hindamisel on arvesse võetud nii otseseid kui ka kaudseid mõjusid.

Kõrvaltoimed

Pestitsiidid võivad otseselt või kaudselt mõjutada kahjurite looduslikke vaenlasi. Meie kõrvaltoimete rakendus ütleb teile, kui kahjulikud võivad konkreetsed pestitsiidid olla.

Vaadake, millised pestitsiidid meie tooteid mõjutavad

Või laadige alla kõrvaltoimete rakendus:

Jääkide mõju looduslikele vaenlastele (püsivus)

Paljud ained on ohtlikud veel teatud aja jooksul pärast kasutamist. Looduslike vaenlaste puhul väljendub see püsivus nädalate arvus, mil aine neile ohtlik on. Alles pärast selle aja möödumist saab parasiiti või röövliiki selles piirkonnas edukalt kasutada.

Kõrvaltoime kimalastele

Kõik kimalastel ilmnevad kõrvaltoimed leiti karukimalast Bombus terrestris uurides. Teiste kimalaseliikide kõrvatoimed võivad erineda. Kimalaste puhul on asjakohase pestitsiidi kasutamisel vajalike meetmete kindlaksmääramiseks kehtestatud neli kategooriat. Enne katmist ja eemaldamist kasutage kimalasetaru funktsiooni Beehome.

Jääkide mõju kimalastele (püsivus)

Ainejääkide mõju kimalastele väljendub päevade arvus, mille jooksul kimalasi kasvuhoones hoida ei saa. Alles pärast selle aja möödumist on jäägid piisavalt lagunenud ja neil pole kimalastele kahjulikku toimet. Kui andmeid ei ole esitatud, on püsivus teadmata.

Teabeallikad

Andmebaasis olevad andmed pärinevad järgmistest teabeallikatest:

Koppert B.V. tehtud uuringute tulemused;
-
Kopperti üleilmsete töötajate kogemus selles valdkonnas
  (peamiselt püsivuse teave);
-
Bioloogilise tõrje rahvusvahelise organisatsiooni (IOBC) uuringu „Pestitsiidid ja kasulikud organismid“ tulemused;
-
riiklike ja rahvusvaheliste uurimisinstituutide aruanded;
-
muud allikad, sh IOBC või IPM Impacti veebisait;
-
pestitsiidide tootjad.