Pherodis

Tüüp:
Liikidele eriomased feromoonid või söödad
Toote kategooria:
Seire
 • Liikidele eriomased peibutavad ained isastele ööliblikatele, mardikatele, kärbestele või villtäidele

 • Kahjurite varajaseks avastamiseks

 • Kasutamiseks koos erinevat tüüpi püünistega

 • Liikidele eriomased peibutavad ained isastele ööliblikatele, mardikatele, kärbestele või villtäidele

 • Kahjurite varajaseks avastamiseks

 • Kasutamiseks koos erinevat tüüpi püünistega

Otstarve

Otstarve

Isaste ööliblikate, mardikate, villtäide ja kärbeste püüdmiseks kasutage Pherodise liigile eriomaseid feromoone või söötasid.

Kahjurid

Erinevat liiki koid, mardikad, kärbsed ja villtäid. Küsige oma Kopperti konsultandilt või nõustajalt, liikide kohta, mille jaoks Pherodis on saadaval.

Taimekultuurid

Kasvuhoones ja avamaal kasvatatavad taimekultuurid.

Kuidas see toimib

Kuidas see toimib

Toimimisviis

Pherodise kapslid vabastavad liigile eriomast suguferomooni või sööta ning neid tuleb kasutada koos putukapüünisega, püünise tüüp sõltub seiratavast liigist. Liigile eriomane suguferomoon meelitab püünisesse sihtkahjuri isased. Isaste püüdmine aitab vähendada ka emasloomade munade arvu, kuna nad ei saa paarituda. Mõnede kahjurite jaoks sisaldavad Phorodise dosaatorid söötasid, mis meelitavad ligi mõlemast soost sihtliike.

Toote tehnilised andmed

Toote tehnilised andmed

Vorm

Alumiiniumist kotike feromooni/sööda dosaatoriga.

Kasutusjuhendid

Kasutusjuhendid

Ettevalmistamine

 • Võtke külmkapist feromoonkapsleid sisaldavad kotikesed ja avage need
 • Ärge puudutage kapslit, kuna kätega kokkupuutumisel võivad feromoonid sattuda muudesse piirkondadesse

Kasutamine

 • Asetage kapsel püünisesse ja asetage püünis õigesse asendisse, nagu on näidatud konkreetse püünise jaoks
 • Enne teist liiki kahjuri jaoks feromoonpüüniste kokkupanemist peske käed
 • Esimestel päevadel pärast uue kapsli paigaldamist võite kätte saada suuremaid koguseid, kuna uuest kapslist vabaneb rohkem feromooni
 • Feromoonkapslid on tõhusad maksimaalsel 6 nädalat

Annus

Üldiselt kaks või neli kapslit hektari kohta.

Kombineeritud kasutus

Kasutada koos sobiva püünisega.

Toote käsitsemine

Toote käsitsemine

Hoiustamisaeg

2 aastat pärast tootmiskuupäeva, kui hoitakse sügavkülmas (-18 °C), ja 1 aasta, kui hoitakse külmkapis (4–6 °C).

Hoiustamise temperatuur

Soovitavalt sügavkülmas (-18 °C) ja igal juhul temperatuuril alla 4 °C.

Hoiustamistingimused

Hoida suletud kotikestes.

Kehtivad Kopperti (Koppert B.V ja/või tema tütarettevõtte) tingimused. Kasutage ainult tooteid, mis on teie riigis/osariigis ja põllukultuuri jaoks lubatud. Järgige alati kohalikes tootega seotud eeskirjades kindlaks määratud tingimusi. Koppert ei vastuta lubamatu kasutamise eest. Koppert ei vastuta kvaliteedi halvenemise eest, kui toodet on hoiustatud soovitatust kauem ja/või valedes tingimustes.

Kas vajate abi?