Pherodis

Pherodis Liikidele eriomased feromoonid.

Kasuta Pherodis:

Liblikate, koide, mardikate ja tiibadega isaste villtäide tuvastamine.

Pakend:

Liikidele eriomaseid feromoone sisaldava nelja feromoonkapsliga pakid.

Kasutage koos Deltatrapiga.

Üldine teave

Millal Pherodist kasutada?

Pherodist kasutatakse liblikate, koide, mardikate ja tiibadega isaste villtäide tuvastamiseks kasvuhoonetes ja välitingimustes.

Feromoone on saadaval järgmiste koiliikide jaoks:

Adoxophyes orana

Agrotis segetum

Agrotis ipsilon

Anarsia lineatella

Autographa gamma

Cacoecimorpha pronubana

Cameraria ohridella

Ceratitis capitata

Chilo suppressalis

Chrysodeixis chalcites

Clepsis spectrana

Cossus cossus

Cryptophlebia leucotreta (Thaumatotibia leucotreta)

Cydia funebrana

Cydia pomonella

Cydia pyrivora

Cydia splendana

Cylas formicarius elegantul

Dacus oleae

Duponchelia fovealis

Eupoecilia ambiguella

Euzophera punicaella

Grapholita lobarzewskii

Grapholita molesta

Helicoverpa armigera

Heliothis virescens

Keiferia lycopersicella

Lacanobia oleracea

Lobesia botrana

Mamestra brassicae

Musca domestica

Operophtera brumata

Opogona sacchari

Ostrinia furnacalis

Ostrinia nubinalis (tüvi EZ)

Pandemis heperana

Pectinophora gossypiella

Phtorimaea operculella

Phyllonocyter corylifoliella

Phyllonorcyter blancardella

Plodia/Ephestia

Plutella xylostella

Prays oleae

Rhagoletis cerasi

Riptortus clavatus

Sesamia nonagrioides

Spodoptera exigua

Spodoptera littoralis

Spodoptera litura

Symmetrischema tangolias

Synanthedon myopaeformis

Synanthedon pyopaefo

Synanthedon tipuliformis

Tecia solanivora

Thaumetopoea processionea

Thaumatotibia leucotreta (Cryptophlebia leucotreta)

Trichoplusia ni

Tuta absoluta

Vitacea polistiformis

Zeuzera pyrinaFeromoone on saadaval järgmise mardikaliigi jaoks:

Rhynchophorus ferrugineus

Feromoone on saadaval järgmise villtäiliigi jaoks:

Planococcus citri


Kuidas Pherodis toimib?

Pherodise kapslid vabastavad liigile eriomast suguferomooni, mis meelitab soovitud kahjuri isaseid valmikuid püünisesse. Seal kleepuvad nad liimiplaadile ja neid on lihtne näha, lugeda ja tuvastada.

Pherodis: kuidas kasutada

Pherodise kasutamine

  • Võtke külmkapist feromoonkapsleid sisaldavad kotikesed ja avage need. Ärge puudutage kapslit, kuna kätega kokkupuutumisel võivad feromoonid sattuda kasvuhoone muudesse piirkondadesse.
  • Asetage kapsel Deltatrapi liimiplaadile ja riputage püünis sobivasse kohta.
  • Riputage püünised umbes 10 cm kõrgusele taimede kohale asukohta, kus neile pääseb kergesti ligi (nt vahekäigu äärde).
  • Jaotage püünised piirkonnas võimalikult ühtlaselt, et vältida kattumist.
  • Määrake igale Deltatrapile seerianumber. Kirjutage püünise seerianumber ja selles sisalduv feromoon kolmnurga välispinnale.
  • Enne teist liiki liblika või koi jaoks feromoonpüüniste kokkupanemist peske käed.
  • On võimalik, et paari esimese päeva jooksul pärast uue feromoonkapsli paigaldamist püüab see tavapärasest rohkem liblikaid. Seda seetõttu, et uus kapsel vabastab (ajutiselt) rohkem feromooni.
  • Feromoonkapslid on tõhusad kuus nädalat. Pärast kuue nädala möödumist vahetage püünises olev kapsel, kuid vaid sama feromooni sisaldava kapsli vastu.

Annus

Alltoodud teave on vaid soovituslik. Individuaalseks nõustamiseks on vaja üksikasjalikku teavet kohalike tegurite kohta, nagu taimekultuurid, kliimatingimused ja kahju ulatus. Õige lähenemise tagamiseks võtke ühendust Kopperti spetsialistiga või Kopperti toodete tunnustatud edasimüüjaga.

Annus:

  • Kasutage kaks kuni neli kapslit hektaril iga eeldatava liblika-/koiliigi kohta.
  • Villtäi jaoks kasutage üht kapslit 500–1000 m² kohta.

Pherodise parimad kasutustingimused

Ärge avage plasttoru tüüpi feromoonkapslit, kuna feromoon aurustub pea silmapilkselt ja täielikult. Plasttoru vabastab feromooni järkjärguliselt läbi seina.

Käitlemine

Koppert B.V. ei vastuta kvaliteedi halvenemise eest juhtudel, kui toodet on hoiustatud soovitatust kauem ja/või valedes tingimustes.

Feromoonkapsleid (ja neid sisaldavaid kotikesi) tuleks soovitatavalt hoida sügavkülmas (–18 °C) ja igal juhul temperatuuril alla 4 °C.

Tootmiskuupäev on trükitud pakendile. Kapslite kõlblikkusaeg on sügavkülmas hoiustamise korral kaks aastat ja külmikus (4–6 °C) hoiustamise korral aasta pärast tootmiskuupäeva.

Võtke ühendust eksperdiga

Koppert Biological Systems

Thanks for your request!

Something went wrong, please try again

Tahate meie ettevõtte ja toodete kohta rohkem teada? Võtke ühendust mõne meie eksperdiga.
Valmistame oma tooteid ja lahendusi professionaalsetele aednikele.

See sait on kaitstud robotilõksuga reCAPTCHA ning Google’i privaatsuseeskirja ja teenusetingimustega.
See sait on kaitstud robotilõksuga reCAPTCHA ning Google’i privaatsuseeskirja ja teenusetingimustega.

Tellige meie uudiskiri

Saate uusimad uudised ja teabe oma taimede kohta otse postkasti.

See sait on kaitstud robotilõksuga reCAPTCHA ning Google’i privaatsuseeskirja ja teenusetingimustega.
Tagasi üles