Rollertrap

Tüüp:
Sticky ribbon with wet glue
Tüüp:
Kollane või sinine polüeteenist liimilint.
Toote kategooria:
Monitoring
Rollertrap_productshot.jpg

Otstarve

Otstarve

Millal Rollertrapi kasutada?

Rollertrapi kasutatakse karilaste, kaevandikoide, lehetäide, ripslaste ja seenesääsklaste püüdmiseks suure kahjurite hulgaga kohtades või kasvuhoone piirkondades, kus eeldatakse suure kahjurite hulga ilmumist, näiteks otsaseinte ja õhutusakende ääres ning (muudes) tuuletõmbusega kohtades.

Kuidas see toimib

Kuidas see toimib

Kuidas Rollertrap toimib?

Kahjureid meelitab liimilindi kollane või sinine värv ja nad jäävad liimi külge kinni.

Toote tehnilised andmed

Toote tehnilised andmed

Värv: kollane
Rullid:

 • 15 cm x 100 m
 • 5 cm x 100 m
 • 15 cm x 500 m
 • 30 cm x 100 m

Kasutusjuhendid

Kasutusjuhendid

Rollertrapi kasutamine

Riputamiseks vajalik materjal:
nöörirull, pesulõksud, kirjaklambrid või klammerdaja.

Veenduge enne riputamist, et Rollertrapid oleks vähemalt toatemperatuuril. Siis on liim pehmem ja püünised rulluvad paremini lahti.

Kasutusjuhised

 • Lõigake umbes 40 cm pikkused nöörijupid ja hoidke need käeulatuses.
 • Sõlmige nöörirulli lahtine ots kasvuhoone vahekäigu lähedal asuva posti külge. Väikeste Rollertrapide korral tehke seda taimedest ± 25 cm kõrgusel ja suurte korral ± 40 cm kõrgusel.
 • Kõndige koos nöörirulliga seinani.
 • Teel tagasi vahekäiguni kinnitage 40 cm pikkuste nöörijuppidega rullist tulev nöör kasvuhoone iga (või iga teise) posti külge.
 • Rollertrapi paigal hoidmiseks torgake sellest läbi varras või mõni muu sobiv vahend.
 • Võtke Rollertrapi ots ja keerake see ümber vahekäigu lähima posti. Kõndige lahtirulluva lindiga aeglaselt teise otsa.
 • Keerake püünise liimita pealmine osa nööri ümber ja kinnitage pesulõksu, kirjaklambri või klammerdajaga.
 • Vajadusel muutke liimpüünis näiteks pesulõksu abil iga 2–3 meetri järel raskemaks, nii et see ripuks otse.
 • Tehke seda kuni seinani (või nööri lõppu) jõudmiseni. Lõigake püünis läbi umbes 40 cm pärast kasvuhoone viimast posti. Keerake lindi ots kasvuhoone viimase posti külge ja kinnitage see nöörijupiga.
 • Tehke samamoodi, kui soovite Rollertrapi riputada seina äärde.

Järgnev teave on vaid teadmiseks. Kui teave kohalike tegurite kohta, mida tuleb arvesse võtta, nt põllukultuur, kliimatingimused ja nakatumuse raskusaste, on olemas, saame anda paremat nõu. Õige meetodi valimiseks pidage nõu Kopperti spetsialisti või Kopperti toodete tunnustatud müügiesindajaga.

Rollertrap ennetav madal kahjurite arvukus kõrge kahjurite arvukus
Kogus 1/1000 m² 1/500 m²
m²/ühik 1000 500
Intervall (päevades)
Sagedus
Märkused

Rollertrapi parimad kasutustingimused

Rollertrapid tuleks soovitatavalt paigaldada siis, kui taimed on veel madalad. Lilletaimede korral saate Rollertrape kasutada pea aasta ringi, kuid köögiviljade puhul paigaldage need pärast esimest istutamist või vahetult enne istutamist. Soovitatav on kasutada ühte Rollertrapi kahe või kolme kasvuhoone kohta ja olenevalt (eeldatavast) kahjurite hulgast valige kas väikesed või suured Rollertrapid.

Toote käsitsemine

Toote käsitsemine

Käitlemine

Bioloogilistel kasuritel on väga lühike eluiga, mistõttu tuleks neid pärast toote kättesaamist taimedel kasutada võimalikult kiiresti. Kasutamisega viivitamine võib nende kvaliteeti negatiivselt mõjutada. Koppert B.V. ei vastuta kvaliteedi halvenemise eest juhtudel, kui toodet on hoiustatud soovitatust kauem ja/või valedes tingimustes.

Kehtivad Kopperti (Koppert B.V ja/või tema tütarettevõtte) tingimused. Kasutage ainult tooteid, mis on teie riigis/osariigis ja põllukultuuri jaoks lubatud. Kontrollige kohalikke registreerimisnõudeid. Koppert ei vastuta lubamatu kasutamise eest. Koppert ei vastuta kvaliteedi halvenemise eest, kui toodet on hoiustatud soovitatust kauem ja/või valedes tingimustes.

Kas vajate abi?