Deltatrap

Tüüp:
Pheromone trap
Tavanimetus:
Kasutage feromoonpüünist koos Pherodise feromoonkapslitega.
Toote kategooria:
Monitoring
Play

Otstarve

Otstarve

Millal Deltatrapi kasutada?

Liblikate, koide ja tiibadega isaste villtäide monitoorimiseks kasvuhoone sees või väljas.

Kuidas see toimib

Kuidas see toimib

Kuidas Deltatrap toimib?

Feromoonpüünist Deltatrap tuleb kasutada koos Pherodise feromoonkapslitega. Feromoonkapsel vabastab liigile eriomast suguferomooni, mis meelitab soovitud kahjuri isaseid valmikuid püünisesse. Püünises olles kleepuvad need liimiplaadile ja neid on lihtne näha, loendada ja tuvastada.

Toote tehnilised andmed

Toote tehnilised andmed

Üks kolmnurkpüünis riputuskonksu ja ühe liimpaberiga.

Eraldi saab tellida:
4 liigipõhise suguferomoonkapsliga kotikesed (vt kotikesel olevat teksti).

Kasutusjuhendid

Kasutusjuhendid

Deltatrapi kasutamine

Püünise kokkupanemine

  • Voltige püünis kolmnurgaks.
  • Asetage liimpüünis kolmnurkpüünise põhjale, nii et kleepuv pind oleks ülespoole.
  • Voltige kolmnurga põhja mõlemad servad sissepoole.
  • Riputage püünis sobivasse kohta.

Püünise paigaldamine

  • Valmistage kirjeldatud viisil ette soovitud arv feromoonpüüniseid.
  • Riputage püünised umbes 10 cm kõrgusele taimede kohale asukohta, kus neile pääseb kergesti ligi (nt peakäigu äärde).
  • Jaotage püünised piirkonnas võimalikult ühtlaselt, et vältida kattumist.
Play

Kogus

Alltoodud teave on vaid näitlik. Täpsemaks nõustamiseks on vaja üksikasjalikku teavet kohalikest teguritest, nagu taimekultuurid, kliimatingimused ja kahju ulatus. Õige lähenemise tagamiseks võtke ühendust Kopperti spetsialistiga või Kopperti toodete tunnustatud edasimüüjaga.

Kogus:

  • kasutage kaks kuni neli püünist hektaril iga eeldatava liblika- või koiliigi kohta.
  • Villtäi jaoks kasutage üht püünist 500–1000 m² kohta.

Deltatrapi parimad kasutustingimused

Kolmnurkpüünistega pappkarbile ei ole vaja eritingimusi.

Toote käsitsemine

Toote käsitsemine

Käitlemine

Kolmnurkpüünistega pappkarbile ei ole vaja spetsiaalseid hoiustamistingimusi. Märkige püünise seerianumber ja selles sisalduv feromoon kolmnurga välispinnale. Enne teist liiki liblika või koi jaoks püüniste kokkupanemist peske käed.

Kehtivad Kopperti (Koppert B.V ja/või tema tütarettevõtte) tingimused. Kasutage ainult tooteid, mis on teie riigis/osariigis ja põllukultuuri jaoks lubatud. Kontrollige kohalikke registreerimisnõudeid. Koppert ei vastuta lubamatu kasutamise eest. Koppert ei vastuta kvaliteedi halvenemise eest, kui toodet on hoiustatud soovitatust kauem ja/või valedes tingimustes.

Kas vajate abi?