Natupol

Teaduslik nimi:
Bombus terrestris
Toote kategooria:
Pollination
Play
Play

Otstarve

Otstarve

Millal Natupoli kasutada?

Natupol on Kopperti toodete lipulaev. See standardtoode sobib suurepäraselt väga paljudele taimekultuuridele, mida kasvatatakse rohkem kui 2000 m² suurusel pinnal ja millel on nädalas umbes 25–35 õit ruutmeetri kohta (nt tava- ja ploomtomat).

Play

Kuidas see toimib

Kuidas see toimib

Kuidas Natupol toimib?

Pärast lennuava avamist asuvad töökimalased taimi tolmeldama. Järgnevatel nädalatel kooruvad uued töölised, kes samuti tööle asuvad.

Tarude nähtavust taimede vahel on täiustatud selle põhjal, kuidas kimalased näevad (Beevision). Kimalased leiavad taru hõlpsamini, vähem kimalasi eksib kasvuhoones ära ja tolmeldamine paraneb.

Toote tehnilised andmed

Toote tehnilised andmed

Ühes tarus on üks kimalasekoloonia, sh emakimalane, töölised, järglased ja suhkruvesi.

Kasutusjuhendid

Kasutusjuhendid

Natupoli kasutamine

 • Jaotage Natupoli tarud ühtlaselt kasvuhoone peamise vahekäigu äärde.
 • Asetage kolooniad horisontaalsele platvormile (vältige kallet, et suhkruvesi ei lekiks).
 • Suvel asetage taru maast umbes 20–60 cm kõrgusele vahekäigu lõunaküljel, et taimed pakuks võimalikult palju varju. Vajaduse korral tekitage lisavari.
 • Talvel asetage taru taime latvade lähedale peamise vahekäigu põhjaküljel. Veenduge, et tarule paistaks hommikune päikesevalgus.
 • Pärast tarude kohaleasetamist oodake vähemalt 15 minutit, enne kui avate taru lennuava. See võimaldab kimalasekolooniatel rahuneda.
Play

Natupoli parimad kasutustingimused

Natupol toimib kõige paremini, kui temperatuur on 10–30 °C.

Tähelepanu!

 • Veenduge, et tarud ja lennuavad oleks hästi nähtavad, et kimalased leiaks hõlpsasti tee koju.
 • Ärge asetage üksteise kõrvale või lähedale rohkem kui kaks taru. Kimalaste eksimise vähendamiseks veenduge, et iga taru lennuava avaneks eri suunda.
 • Pange tähele, et otsene päikesevalgus võib suurendada taru sisetemperatuuri 5–15 °C võrra. Sooja ilma puhul on oluline, et taru oleks varjus.
 • Ehitage rasvast või putukaliimist tõke, et sipelgad ei pääseks tarru suhkruvee juurde. Samuti vältige taimede ja taru vahelist kokkupuudet, et sipelgad ei pääseks tarru.
 • Ärge asetage kolooniaid süsihappegaasivarustuse vahetusse lähedusse või asukohtadesse, kus võib esineda süsihappegaasi suur kontsentratsioon (üle 2500 ppm).

Kõrvaltoimed

Pestitsiididel võib bioloogilistele lahustele olla otsene või kaudne mõju. Vaadake järele, millistel pestitsiididel on sellele tootele kõrvaltoimeid.

Mine kõrvaltoimete andmebaasi

Toote käsitsemine

Toote käsitsemine

Use and Hygiene

 • Never move a hive from one greenhouse to another
 • Prevent bumblebees from leaving the greenhouse
 • Remove bumblebee hive 6-8 weeks after introduction
 • Clean the hive stand before placing new hives
 • Seal old hives into plastic bags and dispose them according to local legislation.

 

Allalaaditavad failid

Allalaaditavad failid

Kehtivad Kopperti (Koppert B.V ja/või tema tütarettevõtte) tingimused. Kasutage ainult tooteid, mis on teie riigis/osariigis ja põllukultuuri jaoks lubatud. Kontrollige kohalikke registreerimisnõudeid. Koppert ei vastuta lubamatu kasutamise eest. Koppert ei vastuta kvaliteedi halvenemise eest, kui toodet on hoiustatud soovitatust kauem ja/või valedes tingimustes.

Populaarsed lingid:

Kas vajate abi?