Natupol

Teaduslik nimi:
Bombus terrestris
Tavanimetus:
Karukimalane
Toote kategooria:
Tolmeldamine
 • Standardne kimalaste taru kaitsealuste taimekultuuride jaoks

 • Beevision trükiga

 • Beehome uksega

Play
Play
 • Standardne kimalaste taru kaitsealuste taimekultuuride jaoks

 • Beevision trükiga

 • Beehome uksega

Otstarve

Otstarve

Natupoli saab kasutada paljude taimekultuuride jaoks, mida kasvatatakse pindadel, mis on suuremad kui 2000 m2 ja kus nädalas on umbes 25–35 õit ruutmeetri kohta.

Taimekultuurid

Ümarikud-, liha- ja ploomtomatid ning muud köögivilja- või puuviljakultuurid.

Play
Kuidas see toimib

Kuidas see toimib

Toimimisviis

Pärast taru kasutuselevõttu hakkavad töökimalased õisi tolmeldama, kogudes samal ajal õietolmu haudme toitmiseks. Kasutuselevõtu järgsete nädalate jooksul väljub pesast rohkem töölisi, suurendades nii kolooniate suurust kui ka tolmeldamist. Mõne nädala pärast saavutab koloonia oma maksimaalse suuruse ja hakkab vähenema suuruse ja tolmeldamisaktiivsuse poolest. Kolooniate areng sõltub keskkonnatingimustest ning õietolmu kogusest ja kvaliteedist.

Toote tehnilised andmed

Toote tehnilised andmed

Vorm

Üks standardne kimalasekoloonia, sh emakimalane, töölised, järglased ja suhkruvesi.

Kasutusjuhendid

Kasutusjuhendid

Natupoli kasutamine

 • Asetage taru horisontaalsele platvormile (vältige kallet, et suhkruvesi ei lekiks)
 • Asetage taru maapinnast umbes 20–60 cm kõrgusele taimekultuuri varju või vajadusel lisage täiendav vari
 • Vähese päevavalguse korral (<10 tundi valgust) asetage taru taimede ladva lähedale nii, et taru oleks avatud esimesele päevavalgusele
 • Pärast taru kohaleasetamist oodake vähemalt 15 minutit, enne kui avate taru lennuava. See võimaldab kimalastel rahuneda
 • Tõmmake taru valge liuguks üles kuni kahe ava (sisse- ja väljapääs) ilmumiseni. Ärge eemaldage kaane all olevat väikest halli ust
 • Tolmeldamise jõudlus ja kestus on taimekultuuridel erinev ja sõltub keskkonnatingimustest. Parima kasutusviisi leidmiseks konsulteerige alati Kopperti nõustajaga või Kopperti toodete tunnustatud edasimüüjaga
Play

Keskkonnatingimused

Natupol toimib kõige paremini ümbritseva õhu temperatuuril vahemikus 12–30 °C. Pöörake tähelepanu nõuannetele parimate tavade kohta kunstliku valgusega või palavas keskkonnas.

Kõrvaltoimed

Pestitsiididel võib bioloogilistele lahustele olla otsene või kaudne mõju. Vaadake järele, millistel pestitsiididel on sellele tootele kõrvaltoimeid.

Mine kõrvaltoimete andmebaasi
Toote käsitsemine

Toote käsitsemine

Hoiustamisaeg pärast toote kättesaamist

Parima tolmeldamisvõime tagamiseks alustage taru kasutamist kättesaamise päeval. Vajadusel võib tarusid säilitada maksimaalselt 1 päev.

Hoiustamise temperatuur

15–25 °C.

Hoiustamistingimused

Hoidke tarusid hästi ventileeritavas keskkonnas, otsese päikesevalguse eest kaitstud kohas.

Hügieen

 • Ärge kunagi viige taru ühest kasvuhoonest teise
 • Eemaldage kimalaste tarud hiljemalt 10 nädalat pärast kasutuselevõttu
 • Puhastage taru alus enne uute tarude paigaldamist

Kõrvaldamine

Sulgege vanad tarud umbes 2 nädalaks kilekottidesse. Pärast seda perioodi kõrvaldage tarud vastavalt kohalikele seadustele.

Allalaaditavad failid

Allalaaditavad failid

Kehtivad Kopperti (Koppert B.V ja/või tema tütarettevõtte) tingimused. Kasutage ainult tooteid, mis on teie riigis/osariigis ja põllukultuuri jaoks lubatud. Järgige alati kohalikes tootega seotud eeskirjades kindlaks määratud tingimusi. Koppert ei vastuta lubamatu kasutamise eest. Koppert ei vastuta kvaliteedi halvenemise eest, kui toodet on hoiustatud soovitatust kauem ja/või valedes tingimustes.

Populaarsed lingid:

Kas vajate abi?