Privaatsusavaldus

Koppert austab teie privaatsust ja töötleb teie isikuandmeid isikuandmete kaitse üldmääruses sätestatud nõuete kohaselt. Käesolev privaatsusavaldus kehtib teile, kui olete selle veebisaidi külastaja, meie klient, tarnija, tulevane töötaja või muu ärisuhte osaline. Koppert tagab, et teie edastatud isikuandmeid töödeldakse konfidentsiaalselt. Töötleme teie isikuandmeid muu hulgas kaubandusteenuste lepingute sõlmimiseks ja täitmiseks ning ärisuhete haldamiseks. See hõlmab meie kliendibaasi suurendavat tegevust.

Mida ja miks me kogume?

Saidikülastused ja analüütika

Kui külastate meie veebisaiti, saadab teie brauser meie veebiserverile teatud andmeid. Need andmed aitavad meil oma saidi abil teile õiget teavet pakkuda. Selleks kogume järgmisi andmeid:

 • IP-aadress;
 • kasutajanimi;
 • saidile sisenemise kuupäev ja kellaaeg;
 • ajavööndi erinevus Greenwichi kohalikust keskmisest päikeseajast (GMT);
 • päringu sisu (konkreetne sait);
 • juurdepääsu oleku / HTTP oleku kood;
 • edastatud andmete maht;
 • Veebisait, millelt päring tuli;
 • Brauser, keele sätted, brauseri versioon ja operatsioonisüsteem.

Neid andmeid kasutatakse külastaja ja veebisaidil tehtud klõpsude statistiliseks analüüsimiseks. Samuti võime seda kasutada veebisaidi optimeerimiseks. Neid andmeid ei edastata kolmandatele isikutele.

Selle jälgimiseks, kuidas külastajad meie veebisaiti kasutavad, kasutame Google Analyticsit. Saadud teave, sh teie IP-aadress, saadetakse Google’ile ja seda säilitatakse Google’i Ameerika Ühendriikides asuvates serverites. Google kasutab Google Analyticsi teavet meie saidi kasutamise jälgimiseks, meie veebisaidi kohta aruannete koostamiseks ja oma reklaamiandjatele nende kampaaniate tõhususe kohta teabe andmiseks. Google võib seda teavet edastada ka kolmandatele isikutele, kui seda seaduslikult nõutakse või kui need kolmandad isikud seda teavet Google’i heaks töötlevad. Koppert seda mõjutada ei saa.

Profiili koostamine
Kasutame spetsiaalset välist tarkvara Google Analyticsi kogutud andmete ja teie edastatud isikuandmete vahel seose loomiseks. Selle teabe abil luuakse selge profiil. Profiili ülevaade näitab iga külastaja kohta kogutud kõiki isikuandmeid ning ajaskaalat selle kohta, milliseid lehekülgi külastaja on vaadanud ja mida külastaja on leheküljel teinud. Selle teabe kogumisega saame eristada oma veebisaidi külastajate seas müügivihjeid ja neid soovitud viisil grupeerida.

Uudiskirjad
Meie veebisaidilt saate tellida uudiskirja. Kui nõustute seda tegema, registreerime teie antud e-posti aadressi ja kasutame seda teile uudiskirja saatmiseks. Kohandatud uudiskirjade saamiseks palume teil meile saata järgmised andmed:

 • ees- ja perekonnanimi
 • ettevõtte nimi
 • sugu
 • riik
 • e-posti aadress
 • taimerühmade eelistused

Töötleme teie isikuandmeid hoolikalt ja konfidentsiaalselt. Kui saate meie uudiskirja ja soovite oma isikuandmeid muuta või uudiskirja tellimuse tühistada, klõpsake uudiskirjas olevat asjakohast linki. Samuti võite oma päringu saata e-posti aadressile info(at)Koppert.nl, märkides saajaks turundusosakonna. Aadresse ei avaldata, müüda, rendita ega tehta muul viisil kättesaadavaks kolmandatele isikutele. Kõik meilikampaaniad on loodud tehnoloogia abil, mis tagab, et teiste kirjasaajate aadresse ei avaldata.

Uudiskirja tellimise nõusoleku saate tühistada ja tühistamine kehtib sellest hetkest peale. Tellimuse tühistamiseks klõpsake uudiskirjades olevat asjakohast linki.

Kontaktivormid
Meiega saate otse ühendust võtta meie veebisaidil olevate kontaktivormide abil. Selleks palume teil meile saata järgmised andmed:

 • ees- ja perekonnanimi
 • ettevõtte nimi
 • e-posti aadress
 • taimekultuuride eelistused
 • telefoninumber

Me kogume, töötleme ja kasutame kontaktivormi kaudu meile edastatud andmeid teie konkreetsete päringute täitmiseks. Peale selle on osa andmetest seotud teie otsingute ja klõpsamistega saidil. Selle teabe kogumisega saame eristada oma veebisaidi külastajate seas müügivihjeid ja neid soovitud viisil grupeerida.

Välised teenused ja sisu meie veebisaidil
Meie veebisait võib sisaldada viiteid (nt hüperlink, ribareklaam või nupp) teistele veebisaitidele, mis seostuvad meie veebisaidi konkreetse aspektiga. See ei pruugi tähendada, et Koppert on teiste saitide või nende omanikega seotud. Me ei vastuta selle eest, et need kolmandad isikud isikuandmete kaitse eeskirju täidaks.

Teie andmete kogumise ja töötlemise ulatuse ning otstarbe kohta lisateabe saamiseks lugege nende pakkujate privaatsusavaldusi, kelle teenuseid ja/või sisu me kasutame ja kes vastutavad teie andmete kaitsmise eest:

Haldus, veebipood ja finantsjuhtimine
Koppert haldab ja töötleb isikuandmeid, mida on vaja müügi, ostu, nõustamise, tellimuste, tarnete, arvete, veebipoe, finantsjuhtimise ja muude teenuste jaoks:

 • nimi
 • telefoninumber
 • faksinumber
 • e-posti aadress
 • ettevõtte aadress
 • isiklik telefoninumber
 • e-posti aadress
 • kontaktisikute ametinimetused
 • kliendinumbrid
 • asukoht ja postiaadress
 • kaubanduskoja number
 • käibemaksukohustuslase number
 • pangakonto number
 • ettevõtte veebisait ja muu teave
 • tellimuste teave
 • e-kirjad

Õigusalane ja ettevõttesisene juhtimine
Lepingute, intellektuaalomandi, vaidluste lahendamise ning kaebuste või kohtumenetluste haldamiseks töötleb Koppert järgmisi andmetüüpe:

 • nimi
 • aadress
 • ametikoht
 • sünniaeg
 • sünnikoht
 • kaubanduskoja number

Turundus- ja kommunikatsioonitegevus
Isikuandmete töötlemiseks, kogumiseks, salvestamiseks ja kasutamiseks ärikontaktide omandamise ja kliendisuhete haldamise eesmärgil töötleb Koppert järgmisi isikuandmete tüüpe:

 • eesnimi
 • perekonnanimi
 • e-posti aadress
 • ettevõtte nimi
 • klientide ja kontaktisikute pildid

Tööhõive
Isikuandmete töötlemine, kogumine, salvestamine ja kasutamine seoses tööhõivega. Selleks võib Koppert töödelda järgmisi isikuandmete tüüpe:

 • eesnimi
 • perekonnanimi
 • e-posti aadress
 • elukoht
 • CV
 • motivatsioon

Töötlemise õiguslikud alused

Meil on töötlemiseks järgmised õiguslikud alused:

 • andmesubjektilt on saadud nõusolek;
 • töötlemine on vajalik seadusjärgse kohustuse täitmiseks;
 • töötlemine on vajalik lepingu täitmiseks;
 • töötlemine on vajalik õigustatud huvi tõttu.
  • Õigustatud huvi alus: töötlemine on vajalik tavapäraseks äritegevuseks ja teiega ärisuhte säilitamiseks.

Küpsised

Kasutame oma veebisaidil küpsiseid. Küpsis on väike tekstifail, mille teie brauser teie arvutisse salvestab, kui meie veebisaiti külastate. Küpsiste peamine funktsioon on kasutajate üksteisest eristamine. Teie brauser saadab meile salvestatud teabe järgmisel korral, kui meie veebisaiti külastate.

Milliseid küpsiseid me kasutame?

Teeme vahet teatud küpsisetüüpidel. Lisateavet saate meie küpsiste avaldusest.

Veebisaidi tööks vajalikud kohustuslikud küpsised
Need küpsised tagavad, et meie veebisait töötab õigesti. Küpsised hõlmavad teie brauseri poolt salvestatud sätteid, et meie veebisaiti teie ekraanil õigesti kuvataks.

Valikulised analüüsiküpsised
Kasutame kolmanda isiku analüüsiküpsiseid, et koguda statistikat selle kohta, kuidas meie veebisaite kasutatakse. See võimaldab meil oma veebisaiti kasutajate heaks veelgi täiustada.

Teie nõusolek
Valikulisi küpsiseid kasutame vaid juhul, kui oleme enne teilt selleks nõusoleku saanud. Kui külastate meie veebisaiti esimest korda, ilmub teavitusriba, mis küsib teie nõusolekut valikuliste küpsiste kasutamiseks. Kui olete nõusoleku andnud, kasutame teie arvutis olevat küpsist ja kuni küpsis on aktiivne, teavitusriba enam ei kuvata. Pärast küpsise kasutusea lõppemist või küpsise kustutamist, ilmub teavitusriba meie veebisaidi järgmisel külastamisel uuesti ja küsib taas teie nõusolekut.

Kolmandate isikute töötlemine

Mõnikord kasutame teie andmete töötlemiseks selleks spetsialiseerunud teenusepakkujaid. Valime neid teenusepakkujaid hoolega. Vastavalt meie töötlemislepingule võivad nad isikuandmeid töödelda vaid Kopperti heaks ja kooskõlas meie juhistega.

Kui kaua teie isikuandmeid säilitatakse?

Koppert ei säilita teie isikuandmeid kauem, kui see on asjakohase õigustatud huvi tõttu vajalik töötlemise otstarbeks ja kooskõlas seadusega ettenähtud säilitamisperioodidega.

Kus teie andmeid säilitatakse?

Teie andmeid säilitatakse turvalistes andmekeskustes, mis kuuluvad meie Saksamaal asuvatele spetsialiseerunud teenusepakkujatele. Me kasutame Google Analyticsit. Sellelt teenuselt saadud teave saadetakse Google’ile ja seda säilitatakse Google’i Ameerika Ühendriikides asuvates serverites.

Kuidas me tagame teie andmete turvalisuse?

Teie isikuandmete turvalisus on meile oluline. Oleme võtnud asjakohased tehnilised ja korralduslikud meetmed, et teie isikuandmeid kaitsta kaotamise ja ebaseadusliku töötlemise eest. Meie isikuandmeid töötlevatelt töötajatelt nõutakse andmete konfidentsiaalsuse säilitamist ja nad peavad sellest kohustusest kinni pidama.

Teie isikuandmeid krüptitakse turvaotstarbel; teie internetibrauseri kaudu suhtlemisel kasutame SSL-i (turvasoklite kiht). Seda saate tuvastada tabalukusümboli abil, mille teie brauser kuvab, kui SSL-side on aktiivne.

Teie õigused

Isikuandmete üldmäärus kehtestab igale andmesubjektile teatud õigusi. Anname oma parima, et rahuldada nende õiguste kasutamise taotlusi. Kas soovite meile tagasisidet anda? Andke sellest meile teada. Kui soovite oma õigusi kasutada, võtke meiega ühendust e-posti aadressil privacy(at)koppert.com.

 • Õigus saada andmete töötlemisest teada ja töödeldavate andmetega tutvuda. Loomulikult on teil õigus teada, milliseid isikuandmeid me teie kohta töötleme. Saame teile öelda, kuidas ja miks me seda teeme.
 • Õigus andmete parandamisele.Kui arvate, et meie andmed teie kohta võivad olla ebatäpsed, võite paluda meil neid parandada.
 • Õigus andmete kustutamisele. Võite paluda meil teie andmed kustutada. Sellegipoolest võib meil vaja olla teie andmeid töödelda muudel eesmärkidel, näiteks halduseks või duplikaadieemalduseks.
 • Õigus andmete töötlemise piiramisele. Kui arvate, et töötleme teie andmeid ebaseaduslikult või ebakorrektselt, võite paluda meil töötlemist piirata.
 • Õigus esitada vastuväiteid. Võite esitada vastuväiteid selle kohta, et teie isikuandmeid töötleme. Kui esitate vastuväiteid turundusteadete saamise kohta, lõpetame võimalikult kiiresti teie andmete töötlemise.
 • Andmete ülekandmise õigus. Õigus teie isikuandmete ülekandmisele on isikuandmete kaitse üldmäärusega kehtestatud uus õigus. Kui soovite seda õigust kasutada, võtke meiega ühendust.
 • Õigus nõusolek tagasi võtta. Näiteks võite tühistada oma nõusoleku saada e-kirju. Kui soovite tühistada oma nõusoleku ükskõik millise töötlemise vormi kohta, võtke meiega kindlasti ühendust.
 • Teil on õigus igal ajal esitada kaebus Hollandi andmekaitseametile (Autoriteit Persoonsgegevens).

Kontaktteave

Kui teil on andmekaitse kohta küsimusi, kasutage meie veebisaidil olevat kontaktivormi või võtke meiega otse ühendust aadressil privacy(at)koppert.com.

Aadress: Koppert
Postbus 155
2650 AD Berkel en Rodenrijs
Holland
Telefon: +31 (0) 10 514 04 44

Privaatsusavalduse muutmine

Võime oma privaatsusavaldust aeg-ajalt muuta. Privaatsusavalduse uuendused avaldatakse meie veebisaidil. Kõik muudatused jõustuvad kohe pärast meie veebisaidil avaldamist. Seetõttu soovitame meie veebisaiti korrapäraselt külastada, et oleksite uuendustega kursis.

Viimati uuendatud:8. november 2018