Meie ettevõte

Meie ettevõte

Koppert Biological Systems toodab kestvaid lahendusi söödavate kultuuride ja ilutaimede jaoks. Töötame kooskõlas taimekasvatajate ja loodusega selle nimel, et muuta põllumajandus ning aiandus tervislikumaks, ohutumaks, tootlikumaks ja vastupanuvõimelisemaks. Selle saavutamise nimel kasutame kahjuritega võitlemiseks nende looduslikke vaenlasi, looduslikuks tolmeldamiseks kimalasi ning taimede maapealseks ja -aluseks toetamiseks ja tugevdamiseks biostimulaatoreid. Elutähtsate ökosüsteemide looduslik taastamine ja kaitsmine on taimekultuuride tervise ning keskkonna tasakaalu alus.

Kui lisame sellele veel kvaliteetsed oskusteadmised ja nõustamisteenuse, mõistate kindlasti, miks järjest enam taimekasvatajaid peab meid oma ambitsioonide elluviimisel oluliseks partneriks.

Partners with Nature

Play

Missioon ja visioon

Koppert Biological Systems aitab parandada inimeste ja planeedi tervist. Kooskõlas loodusega töötame selle nimel, et muuta põllumajandus tervislikumaks, ohutumaks ja tootlikumaks. 

Pakume terviklikku süsteemi erialateadmistest ja looduslikest ohututest lahendustest, mis parandavad taimekultuuride tervist, vastupanuvõimet ja tootlikkust. 

Koppert Biological Systems
Koostöös loodusega

Uurimis- ja arendustegevus

Kopperti tegevuse tugisamba moodustab pidev püüdlus avastada ja ära kasutada looduse toimimisviise.. Kopperti trump on oskus neid teadmisi praktikas rakendada - see aitab kaasa valitsevatele probleemidele lahenduste leidmisele.

Viimastel aastatel on Kopperti ulatuslikud teadmised mikroorganismide, biostimulaatorite ja feromoonide alal innustanud looma lugematuid lahendusi, mis on parandanud taimede vastupanuvõimet nii palju, et haigused ei pääse löögile.

Kopperti uurimis- ja arendustegevus on sageli olnud lähteallikaks bioloogilistele lahendustele, mis on hiljem kogu maailmas kasutusele võetud. Tänu ettevõtte sihikindlusele saab nüüd mitmesuguste kahjuritega võitlemiseks kasutada paljusid lestaliike. Sarnased murrangulised avastused tolmeldamislahendustes on suurendanud tohutult paljude taimekultuuride tootmistõhusust ja kvaliteeti.

Lahenduste üleilmne tootmine ja turustamine

Lahendusi saab rakendada ja kasutada vaid juhul, kui neid on võimalik tõhusalt reprodutseerida ja turustada. Koppert on koostöös oma partneritega suutnud seda aspekti viimastel aastatel täiustada. Koppert läheneb taimedele terviklikult, arendades välja lahendusi kõigi asjakohaste elementide jaoks.

Meie peamised valdkonnad:

  • vastupanuvõimeline kasv ja NatuGro
  • kahjuritõrje
  • looduslik tolmeldamine
  • töötlemistehnika ja seire
  • seemnete puhtimine

Oskusteave ja teadmiste jagamine

Kuigi Koppertit tuntakse peamiselt selle toodete pärast, on tegelikult tegemist eelkõige teadmusettevõttega. Oma tugeva uurimis- ja arendustegevuse baasi tõttu usume, et teadmiste jagamine ning töötajate koolitamine on oluline samm kestva põllumajandus ja aianduse heaks.

Meie rohkem kui 300 eksperti toetavad edasimüüjaid ja taimekasvatajaid nende igapäevaprobleemide lahendamisel. Peale tööalase nõu andmise pühendavad nad palju aega ja jõupingutusi selleks, et jagada põhiteadmisi looduse ning looduslike lahenduste kohta. Koppert pakub väga erinevaid kursusi ja teeb tihedat koostööd maailma ülikoolidega, et muuta teadmised kättesaadavaks laiemale sihtrühmale.

Koppert on veendunud, et teadmised on edu saavutamiseks üliolulised.

Ajalugu

1967. aastal oli Jan Koppert pühendunud kurgikasvataja. Iga päev andis ta saagi optimeerimiseks ja parima tulemuse saavutamiseks endast kõik. Haigusi ja kahjureid tõrjuti kemikaalidega, kuid keemiliste taimekaitsevahendite tõhusus vähenes iga aastaga. Olukord jõudis pöördepunktini, kui Jan Koppertil tekkisid nende toodete tagajärjel allergiad ja ta jäi haigeks. Tal tuli teha oluline otsus: kas lõpetada või leida teine võimalus.

Jan hakkas innukalt alternatiive otsima ja pühendus täielikult looduslike vaenlaste tundmaõppimisele. Ta oli esimene, kes kasutas oma istanduses kedriklestaga võitlemiseks looduslikku vaenlast. Tulemus oli nii positiivne, et Jan Koppert otsustas seda lahendust toota mitte ainult enda ettevõttes kasutamiseks, vaid ka teistele taimekasvatajatele müümiseks. Nii sündis Koppert Biological Systems.

Sellest ajast on bioloogiliste lahenduste uurimine laienenud ning teinud ettevõttest bioloogilise taimekaitse ja loodusliku tolmeldamise turuliidri. Praegu kasutatakse Kopperti lahendusi edukalt rohkem kui sajas riigis.