Meie ettevõte

Meie lugu

Maailma jätkusuutlikumaks muutmiseks vajame kasvatamiseks viise, mis on nii ohutud kui ka tervislikud. Meie usume, et nende põllundusprobleemide vastused võib leida loodusest. Seetõttu teeme koostööd loodusega. Ja aitame meie planeedil tasakaalu leida. Kasutame looduslikke vaenlasi kahjuritega võitlemiseks, kimalasi tolmeldamiseks ja saaki toetavaid, kaitsvaid ning tugevdavaid mikroobe ja biostimulante. Parandame taimede tervist maa peal ja all.

Meie ettevõtte lõi 1967. aastal Jan Koppert, Hollandi talunik, kellel oli selge nägemus; terve maailm vajas alternatiivi keemilistele pestitsiididele. Tema oli esimene, kes leidis loodusliku viisi oma saagis kahjurite vastu võitlemiseks. Ta käivitas suure ülemineku jätkusuutliku põllunduse suunas.

Oleme üle 50 aasta juhtinud uuendust põllunduses ja need pingutused avaldavad mõju. Talunikud ja farmerid üle maailma kasutavad meie tooteid ja teadmisi oma saagis loodusliku tasakaalu taastamiseks. Parandades saagi tervist, vastupidavust ja toodangut.

Koos järgime kõrgemaid toiduainete ohutusnõudeid, rajades teed lõppeesmärgini: 100% jätkusuutlik põllundus.

See on selge eesmärk, milleni me üksi ei jõua. Seetõttu teeme koostööd talunike, partnerite, ülikoolide, uurimisjaamade ja riigiasutustega üle maailma. Koos panustame inimeste ja planeedi paremasse tervisesse. Jätkame edasi liikumist ja teeme koostööd loodusega.

Meie nägemus

Maailm vajab 100% jätkusuutlikku põllundust. Me panustame sellesse eesmärki, arendades ja edendades jätkusuutlikke põllundustavasid koostöös loodusega.

Big impact starts small

Play

Meie missioon

Koppert aitab parandada inimeste ja planeedi tervist. Kooskõlas loodusega töötame selle nimel, et muuta põllundus tervislikumaks, ohutumaks ja tootlikumaks. Pakume terviklikku süsteemi erialateadmistest ja ohututest looduslikest lahendustest, mis parandavad taimekultuuride tervist, vastupanuvõimet ja tootlikkust.

Meie väärtused

Põhimõtted, mis juhivad meie käitumist meie missiooni, nägemuse ja eesmärgi toetamisel ning selle poole püüdlemisel.Meie põhiväärtused ütlevad selgelt, mida me esindame, ja suunavad meid kõiges, mida me teeme. Need on meie ettevõtte kultuuri alus.

Teeme koostööd loodusega
Muutmaks meie maailma veel jätkusuutlikumaks vajame kasvatamisviise, mis on ühtaegu nii ohutud kui ka tervislikud. Ükskõik, mida me teeme, peame tagama, et nii loodus kui inimesed saavad sellest võrdselt kasu. Usume, et meie põllundusprobleemide vastused peituvad looduses. Ühtlasi planeedi loomuliku tasakaalu taastamises. Just sel põhjusel teeme koostööd loodusega.

Me töötame kasvatajate heaks.
Kuna ka meie ettevõtte asutas kasvataja, ei unusta me eal oma juuri. Pakume kasvatajatele ja talunikele üleilmselt oma tooteid ning jagame teadmisi. Mõistame, et nende väljakutseid ning tunneme suurt vastutust aidata neil taastada looduslik tasakaal põllukultuurides. Talunike abil panustame ohutute, kvaliteetsete ja taskukohaste toiduainete kättesaadavaks muutmisse.

Me areneme
Tulenevalt meie missioonist otsime alati uusi ja paremaid lahendusi. Kasvatame jätkuvalt oma teadmistepagasit ja parendame protsesse, tooteid ja teenuseid, et ületada oma klientide ootuseid. Olles avatud uutele ideedele ja õppimisele katse-eksituse meetodil, oleme jätkuvalt selles valdkonnas esirinnas.

Me loome ülemaailmseid võrgustikke
Koostöö on meie DNA-s. Teame, et jõudmaks lähemale oma missioonile ja visioonile peame koostööd tegema. Jagame oma visiooni ja teadmisi läbi üleilmse võrgustiku ja loome jätkuvalt väärtuslikke kontakte ja oleme üksteisele inspiratsiooniks. Meie üleilmne võrgustik on võtmetähtsusega, mistõttu on selle hoidmine sama oluline kui loomine. Koos töötame oma põhieesmärgi nimel: 100% jätkusuutlik põllundus.

Me oleme perekond
Oleme perefirma ja kohtleme üksteist ka perekonnana. Me hoolime üksteisest ja austame ning väärtustame üksteist. Meid ühendavad meie jagatud väärtused ja tugev usk bioloogilistesse lahendustesse ning jätkusuutlikesse põllundustavadesse.

Meie ajalugu

Aastal 1967. otsis kurgikasvataja Jan Koppert uut lahendust kahjurite ja haiguste vastu võitlemiseks, kuna tema kasutatavad pestitsiidid ei olnud enam nii tõhusad. Tema oli esimene, kes leidis loodusliku lahenduse ja tutvustas seda: looduslik vaenlane, lest Phytoseiulus persimilis, mis võitleb kedriklestade vastu.

Tulemus oli nii muljetavaldav, et Jan Koppert otsustas seda lahendust toota mitte ainult enda ettevõttes kasutamiseks, vaid ka teistele taimekasvatajatele müümiseks.

Koppert oli sündinud. Tema pojad Peter ja Paul Koppert ning nõbu Henri Oosthoek olid need, kes muutsid selle väikese teed rajava ettevõtte ülemaailmseks turuliidriks, nagu me täna oleme. Laiendasime oma kasulike putukate valikut, võtsime kasutusele looduslikud tolmeldajad ja avastasime ning arendasime mikroobseid tooteid ja biostimulante. Ja tegime meie looduslikud lahendused kättesaadavaks talunikele ja farmeritele üle maailma. Pakkusime jätkusuutlikke alternatiive keemilistele pestitsiididele ja käivitasime suure ülemineku jätkusuutliku põllunduse suunas, et tagada tervislik tulevik inimestele ja planeedile.

Oleme üle 50 aasta jätkanud looduses olemasolevate looduslike lahenduste avastamist, valmistamist ja turule toomist. Praegu juhatab uus põlvkond meie pereettevõtet tulevikku. Tänu 30 tütarettevõttele üle maailma, kasutatakse meie lahendusi edukalt üle 100 riigis.

Meie lahendused

Me pakume looduslike lahenduste integreeritud süsteemi, et kasvatada tervislikumat ja ohutumat saaki ning aidata talunikel täiustada kvaliteeti ja toodangut. Tänu jätkuvale uuendusele ja käepärasele oskusteabele ning konsulteerimisele, toetame talunikke üle 100 riigist jätkusuutlike kasvatusviiside edukal rakendamisel. Meie terviklik lähenemisviis tõstab meid teiste seast esile. Parandame taimede tervist maa peal ja all. Kõik meie lahendused toetavad üht eesmärki: 100% jätkusuutlik põllundus.