Lahtiütlus

Müügi üldtingimused

Need üldtingimused kehtivad kõikide lepingute suhtes, mille Koppert sõlmib, v.a ostulepingud. Need üldtingimused kehtivad ka kõikide Kopperti pakkumiste ja Kopperti tehtavate tööde kohta. Need üldtingimused kehtivad ka kõikide Kopperti poolt pakutavatele nõuannete ja teenuste kohta. (artikkel 2.1)

Müügi üldtingimused

Veebisaidi kasutamise üldtingimused

 1. Üldteave
  Koppert annab teile juurdepääsu veebisaidile www.koppert.com, millel on teavitamise eesmärgil avaldatud tekste, pilte ja muid materjale.

  Veebisaidile sisenemisega nõustute nende üldtingimustega. Kui te üldtingimustega ei nõustu, peate veebisaidi kasutamise lõpetama. Peale selle kinnitate, et ei võta Koppert it vastutusele veebisaidil oleva teabe, soovituste ja/või nõuannetega seotud tagajärgede tõttu.

  Veebisaidil www.koppert.com olev teave ei ole kohustuslik ega kujuta endast juriidiliselt siduvat pakkumist lepingu sõlmimiseks.
 2. Vastutus
  Kuigi see veebisait on koostatud hoolikalt, ei taga Koppert otseselt ega kaudselt, et veebisaidil olev ega sellel viidatud teave (sh pildid, tootekirjeldused ja nõuanded) oleks täielik, ajakohane, täpne või sobiv otstarbeks, milleks veebisaidi kasutaja seda kasutab.

  Koppert (sh selle sidusettevõtted, ettevõtte ametnikud ja töötajad) vabastab end seadusega lubatud ulatuses vastutusest järgmise suhtes:
  1. mis tahes otsene või kaudne kahju, mille on põhjustanud kõnealuse veebisaidi või sellega seotud teise veebisaidi kasutamine ja/või mis on sellega seotud;
  2. veebisaidi kasutamise tõttu arvuti riistvarale või tarkvarale tehtud kahju viiruste või muude probleemide tõttu ja/või ajakadu;
  3. kahju, mille on põhjustanud veebisaidil oleva teabe ebatäpsus, ebatäielikkus või aegumine.
  Veebisait võib sisaldada viiteid (nt hüperlingi, ribareklaami või nupu kaudu) teistele veebisaitidele, mis seostuvad meie veebisaidi konkreetse aspektiga. See ei tähenda tingimata, et Koppert on teiste saitidega seotud või nende omanik, seega ei vastuta ta nende saitide ega neis sisalduva teabe eest.

  Koppert jätab endale ainuõiguse igal ajal ilma ette teatamata veebisaidi sisu muuta või selle osi eemaldada. Koppert ei vastuta nendest muudatustest tulenevate tagajärgede eest.

  Veebisait sisaldab viiteid toodetele. Mõni toode ei ole igas riigis saadaval. Need viited ei tähenda, et Koppert konkreetset toodet konkreetses riigis turustaks või kavatseks seda teha.
 3. Intellektuaalomand
  Veebisaidi kogu sisu, sh kõigi tekstide, piltide, graafika, audio-, video- või animeeritud failide, veebisaidi kujunduse, paigutuse ja esitusviisi autoriõigus ning kõik muud intellektuaalomandi õigused on Koppert ja sellega seotud kolmandate isikute ainuomand, välja arvatud juhul, kui on sätestatud teisiti.

  Veebisaidi sisu ei ole lubatud kopeerida, levitada ega töödelda ärilisel otstarbel, samuti ei tohi sisu ilma eelneva kirjaliku nõusolekuta kopeerida teisele veebisaidile. Veebisait ei anna luba Koppert või kolmandate isikute intellektuaalomandit kasutada.

  Veebisaidi sisu ei ole lubatud ilma Koppert eelneva kirjaliku nõusolekuta kopeerida ega avaldada printimise, valguskoopia, mikrofilmi, digikoopia ega muu meediumi kaudu.

  Veebisaidi osa võite printida või kõvakettale alla laadida või seda teistele isikutele jagada, kui teete seda vaid teavitamise eesmärgil. Kui teile antakse luba pilt avaldada, peab avaldamisel olema alati järgmine viide: „Autoriõiguse omanik on Koppert. Kõik õigused on kaitstud.“
 4. Privaatsusavaldus
  Veebisaidi külastamisel võidakse isikuandmeid ja muid andmeid küpsiste kujul salvestada. Koppert jätab endale õiguse neid andmeid säilitada ja kasutada oma statistilistes andmetes ning muudel andmekandjatel. Isikuandmete kasutamist reguleerivad Koppert privaatsusavaldus ja küpsiste avaldus. Enne Koppert le oma andmete edastamist on soovitatav neid dokumente hoolikalt lugeda.