Lahtiütlus

Müügi üldtingimused

Need üldtingimused kehtivad kõikide lepingute suhtes, mille Koppert sõlmib, v.a ostulepingud. Need üldtingimused kehtivad ka kõikide Kopperti pakkumiste ja Kopperti tehtavate tööde kohta. Need üldtingimused kehtivad ka kõikide Kopperti poolt pakutavatele nõuannete ja teenuste kohta. (artikkel 2.1)

Müügi üldtingimused

Veebisaidi kasutamise üldtingimused

 1. Üldteave
  Koppert Biological Systems annab teile juurdepääsu veebisaidile www.koppert.com, millel on teavitamise eesmärgil avaldatud tekste, pilte ja muid materjale.

  Veebisaidile sisenemisega nõustute nende üldtingimustega. Kui te üldtingimustega ei nõustu, peate veebisaidi kasutamise lõpetama. Peale selle kinnitate, et ei võta Koppert Biological Systemsit vastutusele veebisaidil oleva teabe, soovituste ja/või nõuannetega seotud tagajärgede tõttu.

  Veebisaidil www.koppert.com olev teave ei ole kohustuslik ega kujuta endast juriidiliselt siduvat pakkumist lepingu sõlmimiseks.
   
 2. Vastutus
  Kuigi see veebisait on koostatud hoolikalt, ei taga Koppert Biological Systems otseselt ega kaudselt, et veebisaidil olev ega sellel viidatud teave (sh pildid, tootekirjeldused ja nõuanded) oleks täielik, ajakohane, täpne või sobiv otstarbeks, milleks veebisaidi kasutaja seda kasutab.

  Koppert Biological Systems (sh selle sidusettevõtted, ettevõtte ametnikud ja töötajad) vabastab end seadusega lubatud ulatuses vastutusest järgmise suhtes:
  1. mis tahes otsene või kaudne kahju, mille on põhjustanud kõnealuse veebisaidi või sellega seotud teise veebisaidi kasutamine ja/või mis on sellega seotud;
  2. veebisaidi kasutamise tõttu arvuti riistvarale või tarkvarale tehtud kahju viiruste või muude probleemide tõttu ja/või ajakadu;
  3. kahju, mille on põhjustanud veebisaidil oleva teabe ebatäpsus, ebatäielikkus või aegumine.
    
  Veebisait võib sisaldada viiteid (nt hüperlingi, ribareklaami või nupu kaudu) teistele veebisaitidele, mis seostuvad meie veebisaidi konkreetse aspektiga. See ei tähenda tingimata, et Koppert Biological Systems on teiste saitidega seotud või nende omanik, seega ei vastuta ta nende saitide ega neis sisalduva teabe eest.

  Koppert Biological Systems jätab endale ainuõiguse igal ajal ilma ette teatamata veebisaidi sisu muuta või selle osi eemaldada. Koppert Biological Systems ei vastuta nendest muudatustest tulenevate tagajärgede eest.

  Veebisait sisaldab viiteid toodetele. Mõni toode ei ole igas riigis saadaval. Need viited ei tähenda, et Koppert Biological Systems konkreetset toodet konkreetses riigis turustaks või kavatseks seda teha.
   
 3. Intellektuaalomand
  Veebisaidi kogu sisu, sh kõigi tekstide, piltide, graafika, audio-, video- või animeeritud failide, veebisaidi kujunduse, paigutuse ja esitusviisi autoriõigus ning kõik muud intellektuaalomandi õigused on Koppert Biological Systemsi ja sellega seotud kolmandate isikute ainuomand, välja arvatud juhul, kui on sätestatud teisiti.

  Veebisaidi sisu ei ole lubatud kopeerida, levitada ega töödelda ärilisel otstarbel, samuti ei tohi sisu ilma eelneva kirjaliku nõusolekuta kopeerida teisele veebisaidile. Veebisait ei anna luba Koppert Biological Systemsi või kolmandate isikute intellektuaalomandit kasutada.

  Veebisaidi sisu ei ole lubatud ilma Koppert Biological Systemsi eelneva kirjaliku nõusolekuta kopeerida ega avaldada printimise, valguskoopia, mikrofilmi, digikoopia ega muu meediumi kaudu.

  Veebisaidi osa võite printida või kõvakettale alla laadida või seda teistele isikutele jagada, kui teete seda vaid teavitamise eesmärgil. Kui teile antakse luba pilt avaldada, peab avaldamisel olema alati järgmine viide: „Autoriõiguse omanik on Koppert Biological Systems. Kõik õigused on kaitstud.“
   
 4. Privaatsusavaldus
  Veebisaidi külastamisel võidakse isikuandmeid ja muid andmeid küpsiste kujul salvestada. Koppert Biological Systems jätab endale õiguse neid andmeid säilitada ja kasutada oma statistilistes andmetes ning muudel andmekandjatel. Isikuandmete kasutamist reguleerivad Koppert Biological Systemsi privaatsusavaldus ja küpsiste avaldus. Enne Koppert Biological Systemsile oma andmete edastamist on soovitatav neid dokumente hoolikalt lugeda.

Tellige meie uudiskiri

Saate uusimad uudised ja teabe oma taimede kohta otse postkasti.

See sait on kaitstud robotilõksuga reCAPTCHA ning Google’i privaatsuseeskirja ja teenusetingimustega.
Tagasi üles