Nõuanded välikultuuride tolmeldamise kohta

Koppert kimalased tagavad loomuliku tolmeldamise nii sise- kui ka välikultuurides. Süveneme välitingimustes kasvatatavate kultuuride tolmeldamise põhiprintsiipidesse ja uurime praktilisi nõuandeid tolmeldamismäära ja üldise põllukultuuride tootlikkuse maksimeerimiseks. Alates tolmeldajate meelitamisest kuni tolmeldamismeetodite rakendamiseni püüame anda teile teadmised ja vahendid, mis on vajalikud rikkalike ja õitsvate väliskultuuride tagamiseks. Hea tolmeldamise saavutamine välikultuuride puhul on võimalik allpool esitatud soovitusi järgides.

Näpunäiteid välitolmlemise kohta

Ajastus

Viige kimalased piirkonda 4-7 päeva enne õitsemisperioodi algust. Mesilased hakkavad tolmeldama kohe, kui õied avanevad. Veenduge, et taru paigutatakse põllukultuurile kohe pärast tarnimist või ühe päeva jooksul, et kimalased leiaksid toiduallikaid.

Paigutamine

Tolmeldamistulemuste maksimeerimiseks paigutage tarud ühtlaselt kogu maatükil. Vajalike tarude arv sõltub põllukultuurist ja teiste tolmeldavate putukate olemasolust. Asetage taru horisontaalselt, et kimalastel oleks alati juurdepääs taruga kaasasolevale suhkruvee kogusele. Loe kimalaste tarude optimaalse paigutuse kohta lähemalt siit.

Kimalaste ja mesilaste kooseksisteerimine

Kimalased ja mesilased võivad tolmeldamise tõhustamiseks koos töötada. Mõlemat liiki mesilasi võib lasta samadele põllukultuuridele. Hoidke aga kimalaste ja mesilaste tarude vahel vähemalt 100 meetri kaugus, hoides mesilasi silmapiirilt eemal. See ettevaatusabinõu on vajalik, et vältida mesilaste ligitõmbamist kimalaste tarude suhkruvette, eriti kui põhikultuur ei ole veel õitsemas.

Taru asustamisperiood

Laske kimalastel pärast taru paigutamist rahuneda. Oodake vähemalt 30 minutit enne taruuste avamist. Kimalaste transport ja raputamine võivad kimalased esialgu rahutuks muuta.

Temperatuur ja varje

Kaitske kimalaste taru otsese päikesevalguse põhjustatud liigse kuumuse eest, eriti soojal ajal. Tagage tarule piisav varju, paigutades selle põllukultuuri varju või pakkudes lisakatet. Lugege rohkem kimalaste kohta kuumuses siit.

Taru hooldamine

Hoidke taru alumine külg kuivana, et säilitada optimaalsed tarutingimused. Veenduge, et taru sissepääs oleks õitsemise ajal nii inimestele kui ka kimalastele nähtav. Seda saate saavutada, kui asetate taru kastile või kivihunnikule. Lisaks eemaldage tolmeldamispiirkonnas ja selle ümbruses kõik õitsevad umbrohud, sest kimalased võivad sihtkultuuri asemel külastada neid.

Tuulekaitse

Kaitske taru tugevate tuulte eest, paigutades selle kaitstud kohta või kinnitades selle raskuste või muude stabiliseerivate meetmetega.

Kemikaalide kokkusobivus

Olge ettevaatlik pestitsiidide kasutamisel enne õitsemist ja õitsemise ajal. Mõned pestitsiidid võivad olla kimalastele kahjulikud ja neil võib olla ka pikaajaline mõju. Arutage seda küsimust oma nõustajaga või konsulteerige alternatiivselt meie kõrvaltoimete rakendusega.

Neid suuniseid järgides saate optimeerida kimalaste tolmeldamise tõhusust oma põllukultuurides.